Bắn Cá Thần Tài > Quy Định Pháp Lý


QUY‌ ‌ĐỊNH‌ ‌QUẢN‌ ‌LÝ ‌TRÒ‌ ‌CHƠI‌ ‌BẮN‌ ‌CÁ‌ ‌THẦN‌ ‌TÀI‌

A. CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ THÔNG TIN, QUẢN LÝ TRÒ CHƠI

BCTT đã xây dựng các phương án Quản lý thông tin, quản lý hoạt động của trò chơi điện tử chặt chẽ cụ thể như sau:


 • Xây dựng các quy định và chính sách trong trò chơi tuân thủ theo các quy định của pháp luật của nhà nước cũng như thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hoá của dân tộc.
 • Duy trì và đảm bảo môi trường trong trò chơi luôn tuân thủ theo các quy định trong game, tuân thủ theo luật pháp, thuần phong mỹ tục của Nhà nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
 • Phát hiện những gian lận của người chơi trong khi chơi và thi hành kỷ luật đối với người chơi.
 • Tổ chức và giám sát các biến cố trong trò chơi, giải quyết các vấn đề nảy sinh trong trò chơi.
 • Tư vấn cho người chơi thông qua điện thoại, email…
 • Ngoài công việc hỗ trợ, GM còn chịu trách nhiệm kiểm tra các tính năng của trò chơi, nhằm phát hiện những lỗi nếu có, hoặc khi cập nhật phiên bản mới – xử lý các báo cáo về người chơi gian lận hoặc theo dõi các thông tin hệ thống (traffic, lượng người chơi…)

Điều lệ hoạt động của Game Master

 • Không tham gia và can thiệp vào quá trình chơi của người chơi.
 • Không nói tục, chửi bậy, không có bất kỳ hành động hoặc lời nói nào xúc phạm, gây hấn đến người chơi.
 • Không có bất kỳ hành vi bênh vực hay chèn ép người chơi trong khi chơi.
 • Không được cho, tặng hoặc mua bán các các vật phẩm trong trò chơi.
 • Không được gia nhập vào bất kỳ đội chơi nào của người chơi (trừ đội chơi của GM được thành lập theo qui định của công ty và được công bố chính thức nhằm phục vụ cho các sự kiện trong trò chơi).
 • Không được lợi dụng những quyền hạn của GM vào các mục đích cá nhân (trả thù đối thủ, tiêu diệt người chơi không vi phạm quy định của trò chơi...)

QUY ĐỊNH QUẢN LÝ THÔNG TIN VÀ TRÒ CHƠI. XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY